bouwkostendeskundige

Om uw project soepel te laten verlopen moet naast de techniek ook de kosten kant van uw
project goed onder controle zijn.

Graag ondersteunen wij u gedurende het proces van initiatief tot en met realisatie. 

Vaak zijn de kosten een sluitpost binnen het ontwerpproces. Wij weten dat door een
bouwkostendeskundige vroeg in het proces aan te laten haken, samen met het
ontwerpteam, de kosten van uw project beter onder controle zijn.

Bouwkosten en kwaliteit gaan hand in hand met levensduur. Samen met kosten voor
onderhoud en energielasten bepalen zij de “Total Cost of Ownership” kort weg TCO. Door
vanaf de initiatieffase de Focus op TCO te hebben worden keuzes vroegtijdig gewogen
genomen.

Vanuit onze ervaring werken wij van grof naar fijn. Vanaf de eerste massa studie ramen we
op kentallen en laten gedurende het proces de kostprijsberekening met het project mee
groeien naar een gedetaileerde begroting.

Door naast de éénmalig bouwkosten de kosten voor onderhoud en energielasten inzichtelijk
te maken, krijgt u zicht op uw totale woon-/huisvestingslasten en kunt u al vroeg in het
ontwerpproces verantwoorde keuzes maken. Daar willen wij u graag bij ondersteunen.
Als bouwkostendeskundige werken wij met nCALC van Kraanbouwcomputing.

Met GPR-gebouw maken wij de duurzaamheid van uw gebouw inzichtelijk.
Als GPR-gebouw expert kunnen wij ondersteunen uw duurzaamheidsambities binnen uw project te
halen.
Met nZEB of VABI berekenen wij de energieprestatie van uw woning en/of gebouw.